Varitet shparagu ( Asparagus ) gjysëm i hershëm. Hibrid 100% mashkullor. Mund të përdoret si për prodhimin e bardhë ashtu edhe për të gjelbër. Përshtatet shumë mirë në klimat e ngrohta. Këshillohet të mbillet 4-5 bimë për metër katror. Lastarët janë të trashë, me rendiment të lartë dhe me cilësi të mirë. Gjethet janë të degëzuara mirë me një kërcell të lartë dhe të drejtë. Mbrohet mirë ndaj sulmit të patogjenëve