Varietet i tipit "Tigër" me shirita të theksuara. Korja e hollë e qëndrueshme , shumë i ëmbël , tul i shkrifët i freskët me pak fara . Frut në formë ovale, 4-10 kg. I hershëm dhe shumë prodhues. Lloj i përshtatshëm edhe për kultivim në serë. Bimë e shëndetshme , tolerante ndaj stresit . Ruan cilësinë dhe qëndrueshmërinë pas vjelies .