Varietet i ri i Batavias për prodhim në pranverë, herët në verë dhe në vjeshtë. Shumë e qëndrueshme për shkak të tolerancës ndaj djegies së majave, stresit (farëzimit) dhe Pyhtium. Qëndrueshmëria, rritja e shpejtë dhe pamja e bukur bëjnë këtë varietet të sigurt për prodhim.

Pesha ne (g)
500-600