Gjenetika më e re për mbjellje në të gjitha stinët. Tufë e ngjeshur, gjethe me ngjyrë jeshile në formë V-je në fund. Arrin 250 gr shumë herët dhe me peshë totale deri në 1000 gr. Dendësia 12-14 bimë për m2. E lehtë per t’u vjelë, me humbje të vogla.

Pesha ne (g)
200-1000