Varitet me rendiment të lartë që formon kokë të madhe të P36dhe të njëllojta. Një zgjedhje e shkëlqyer për klimën e Korçës me verë të nxehtë dhe të thatë. I përshtatshëm për ruajtje të shkurtër. Rrënjë të forta, me rezistencë mesatare ndaj vyshkjes, Fusariumit dhe kalbëzimit të kuqe të rrënjëve .

Fortësia e lëkurës
8