Sistem rrënjor të thellë, për kushte të thata klimaterike . E ndjeshme ndaj sëmundjeve të gjethes. Për kultivim në pranverë. Qëndron gjatë në magazinë, deri në 8 muaj. Ngjyrë e kafe e errët.

Fortësia e lëkurës
8
Magazinimi
8