-Qepë e ndërmjetme me ngjyrë kafe të errët e përshtatshme për klimat e nxehta kontinentale. Qepët kanë lëkurë të fortë dhe janë të përshtatshme për ruajtje të gjatë.

Fortësia e lëkurës
8-9