PERFAQËSIA

Lisar Seedlings shpk  

Rruga Laguna nr. 35 | 9022 Divjakë | Albania
T +355 67 20 811 64 | E info@lisarseedlings.com | W www.bejo.al

Josif Gorrea

JOSIF GORREA
Manager/Shqiperia
M    + 35 56 820 511 66
E    info@lisarseedlings.com

Miklovan Todi

MIKLOVAN TODI
Shqiperia
M    +35 56 720 811 64
E    info@lisarseedlings.com

Gezim Cena

GEZIM CENA
Dardania
M    +38 34 423 06 13
E    agronomi_g@yahoo.com

Vasfi Sherifi

VASFI SHERIFI
Korce/Shqiperi
M    +35 56 820 725 33
E    vasosherifi@yahoo.com

Ledjan Hajdari

LEDJAN HAJDARI
Tirane
M    +35 56 920 375 55
E    info@koja.al