Hibrid me ngjyrë jeshile e errët me fruta uniforme të lëmuara. Bima ka kurorë të hapur dhe është e fortë kundër hirit. Frutat janë cilësore dhe nuk trashen. Ka një jetëgjatësi të mirë.