Hibrid gjysëm i hershëm. I përshtatshme për kultivim vjetor. Rezistente ndaj stresit (farëzimit). Uniforme, me kokë të ngjeshur.

Hershmëria
76