Prodhon kokë rrumbullake të dendura. Qëndrueshmëri të lartë. Kërcell i fortë, kokë të ngritura, tolerancë të fortë ndaj të ftohtit, magazinim të qëndrueshëm.

Hershmëria
130