Lisar Seedlings shpk është një ndërmarrje Shqiptare që punon në tregun tonë që nga viti 1996.

Ajo është përfaqësuese e kompanisë Bejo Zaden bv për Shqipërinë dhe Kosovën që nga viti 1998.

Në bashkpunim me kompaninë Bejo Zaden BV, Lisar Seedlings është shtysa e ndyshimeve të mëdha që ndodhën në bujqësinë e vendit tonë në vitet 1998-2000.Të gjithë fermerët lehtë kujtojnë ndryshimin rrënjësor që ne së bashku përjetuam me kultivimin për herë të parë  të varieteteve kokë-lakër MEGATON F1, lulelakër BELOT F1, FARGO F1.Në vijim të viteve deri sot ky  bashkpunim i ka sjellë fermerit varietete të shumta në të gjitha kulturat e perimeve të fushës , por jo vetëm, kjo e bashkrenduar dhe përshtatur në teknologji të reja kultivimi, kujtoj këtu “ qepa me fidan “ e shumë të tjera.

Të gjitha këto vite kanë treguar se ky bashkpunim është i qëndrueshëm dhe me rezultate të qarta të pastra fitimprurëse për fermerin. 

Varietetet e cilësisë shumë të lartë, mbështetja teknike e dhënë dhe qasja ndaj bujkut e kanë vendosur Lisar Seedlings shpk në një vend dominues në bujqësinë e vendit tonë.Lisar Seedlings gjëndet në një moment historik në punën e saj, ajo është duke përgatitur kalimin e drejtimit të ndërmarrjes në brezin e dytë të familjes. Lisar Seedlings do jetë gjithmonë pranë jush bujq të shkëlqyer të trevave Shqiptare.